Saturday, September 13, 2014

Sabda Rasulullah:s.aw...."Manusia itu ibarat lombong,mereka yang baik pada masa jahilliah akan menjadi baik dalam Islam apabila mereka mempunyai kefahaman yang mantap".
           
                                                                               (Riwayat al-Bukhari no:3131,3234)
Ini terpapar pada dua orang sahabat Nabi iaitu:1)Saidina Umar Al-Khattab  2)Panglima Islam:Khalid Al-Walid.Hadis ini menyentuh peribadi dua orang sahabat nabi tersebut...